Temamøte: Folk først, helse og velferd

Ketil Kjenseth, Stortingsrepresentant og medlem av Helse- og omsorgskomiteen kommer til Drammen for å snakke om helse og velferd. Temamøtet finner sted 31. mars (18:00), og er åpent for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ketil Kjenseth

Temamøte

Forside helsepolitikk

Tid: 31. mars, kl. 18:00
Sted: Jonas B. Gundersen, Bragernes Torg
Servering: Pizza og drikke

Ingen land bruker mer penger på velferd, sosiale sikkerhetsnett og helse enn det Norge gjør. Samtidig opplever mennesker i en sårbar situasjon for ofte at verken NAV eller sykehuset setter folk først.

I media hører vi sitater som:
– “En må være frisk for å være syk”
– “Kirurgen opererer effektivt fire timer pr. uke”
– “Det sykehuset gjorde på 8 dager, kunne de ha gjort på to om planleggingen var bedre”
– “Uverdig og vondt å bli mistenkeliggjort i møte med NAV”

Yousuf Gilani

Både NAV og sykehusene sliter med manglende pasientorientering, behandlingstid og dialog i et forståelig språk. Venstre setter “folk først” og “systemet” skal støtte, oppmuntre og hjelpe individer i krise og sykdom til en best mulig livssituasjon.

Hvordan kan helse- og sykehusvesenet både få større fokus på pasientene, og samtidig redusere byråkratiet og bli mer effektive?
Hva må gjøres i NAV for å sikre “folk først”?

Vi har fått med oss to kompetente folkevalgte i Venstre til å snakke rundt disse temaene:
Ketil Kjenseth, Stortingsrepresentant og medlem i Helse- og omsorgskomiteen.
Yousuf Gilani, Bystyrerepresentant i Drammen.

Meld deg gjerne på arrangementet via Facebook:
https://www.facebook.com/events/234609760075009/

Vel møtt!

Les mer:
Politikerside om Ketil Kjenseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**