Venstre ønsker overvåknings-fritt bibliotek

I mars spurte gruppeleder Suzy Haugan i en interpellasjon til ordføreren om overvåkningen av folk på biblioteket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Overvåkning - Personvern

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

Venstre ønsker overvåknings-fritt bibliotek
Biblioteket er på mange måter hjertet i byen. De siste par årene har besøkstallet på biblioteket eksplodert. Mye av aktiviteten foregår etter åpningstid — ofte i regi av organisasjoner og foreninger. Det kan være teaterstykker, foredrag og andre arrangementer utover ordinær bibliotektilbud.

Enkeltmenneskers frihet til å kunne gå rundt uten å bli overvåket er ikke lenger tilfelle i vårt felles hus for det frie ord, biblioteket.

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har installert et overvåkningssystem. Hovedbegrunnelsen er tyverier.
Venstres bystyregruppe er sterkt skeptiske til behovet for denne overvåkingen.

Datatilsynet sier selv: «Kameraovervåking av personer som kan gjenkjennes er et inngrep i personvernet (2013)» Datatilsynet sier også: «Det første spørsmålet du må stille er om kameraovervåkingen er nødvendig for å oppnå det du ønsker. Foreligger det et saklig behov? Er alle andre alternativer vurdert? Hvis ikke overvåkningen er nødvendig, er den heller ikke lovlig».

Selv om datatilsynet har godkjent overvåkingen på biblioteket er Venstres bystyregruppe sterkt kritisk til overvåkningen her, og vi er ikke overbevist om nødvendigheten av dette.
Vi mener andre tiltak burde vært vurdert før man gikk så langt som til å montere kameraer og lagre opptak av folk på en offentlig møteplass.

Vi er bekymret for overvåkningen og hva den gjør med oss.
Den ferske rapporten gitt ut av Datatilsynet i 2014 «Personvern — tilstand og trender 2014» viser at økt overvåking kan føre til nedkjøling — at folk selvsensurerer seg selv, er forsiktige hvem de kommuniserer med, osv. Dette er et problem i samfunnet vårt vi må ta seriøst.

Friheten vår blir i teorien truet om vi selvsensurerer vår oppførsel fordi vi vet vi er overvåket.
De siste fire årene (i 2013) var det en økning på 33% i antall meldinger om kameraovervåking til Datatilsynet på landsbasis. Det er en jevn økning i omfanget av kameraovervåking også i vår by.
Til og med vår lokale nettavis har annonser med billige overvåkningskameraer. Det sier litt om hvor ukritisk en aksepterer kameraovervåkning som en lettvint løsning.

Jeg kan ikke finne noe rapport eller studie som viser at kameraovervåking har en preventiv virkning. Ekspertene er uenige.
Skjult overvåking er forbudt, og all overvåking skal merkes tydelig, sier reglene om overvåking. Sist undertegnede var på biblioteket så jeg et klistremerke ved inngangen — og ellers ingen informasjon inne i det overvåkede området.

Dårlig eller liten skilting av kameraovervåking kan strengt tatt tolkes i retning skjult kameraovervåking.
Det er jo ikke slik at personvern kun er interessant for dem som «har noe å skjule». I disse tider, hvor mulighet for overvåkning og kartlegging av den enkeltes bevegelser er stor, gjennom blant annet sosiale medier, smarttelefon og også snart Datalagringsdirektivet. bør det utvises varsomhet.

Bør ikke kommunen ha et ansvar for å ivareta den enkelte innbyggers personvern på kommunens arenaer?
Avgjørelsen om å sette opp overvåkningskameraer på biblioteket ble gjort av bibliotekstyret. Vi som politikere og eiere ble aldri informert om saken.

Venstre mener avgjørelsen om å overvåke våre innbyggere på vårt bibliotek, vår felles storstue, er en så prinsipiell avgjørelse at den burde blitt løftet til kommunestyrene i Tønsberg og på Nøtterøy.
I dagens bystyre har vi en annen prinsipiell sak, (ref sak i bystyret 19.03) høringen som omhandler trådløst nett i barnehagene våre. Det er ikke dokumentert at trådløst nett har en skadelig effekt, og vi tar saken opp til diskusjon og vurdering.

Men en prinsipiell debatt om vi skal overvåke barn og unge på deres fritid på biblioteket — den skal vi ikke ta?
Oppsummert er Venstres bystyregruppe skeptiske til nødvendigheten av overvåkningen på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Vi er også kritiske til skiltingen av den og informasjon rundt dette, samt effektene overvåkningen på lengre sikt kan ha.

Derfor spør jeg deg ordfører:
Mener ordføreren kameraovervåking på biblioteket er nødvendig?
Mener ordføreren at spørsmål om intensiv overvåkning og lagring av informasjon om
kommunens innbyggere burde løftes til et politisk nivå?
Vil ordføreren sørge for at det tydelig formidles til besøkende på biblioteket på
hvilken måte Tønsberg bibliotek overvåker dem, og hvordan biblioteket ivaretar
personvernet i forbindelse med dette i forhold til lagring av informasjon m.m.?
Vil ordføreren sørge for at det foretas en evaluering av overvåkningen og eventuelle
effekter av den før sommeren 2014?
Vil ordføreren sørge for at overvåkningen blir fjernet om ikke evalueringen viser at
ingen andre tiltak kan ha en like god effekt på tyveri og uønsket adferd?

Tønsberg 17. mars 2014
Suzy Haugan
Venstres bystyregruppe

Svaret til ordføreren blir tilgjengelig på Tønsberg kommune sin nettside

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**