Lokalvalg 2015

Fram mot lokalvalget i 2015 skal Asker Venstre lage et nytt program og velge ut partiets kandidater til kommunestyret. Alle medlemmer oppfordres til å engasjere seg i dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Utarbeidelse av nytt program

Tidsplan, ansvar og utkast i programarbeidet finner du her.

Nominasjonsprosessen – utvelging av kandidater til kommunestyret

Nominasjonskomiteen består av Ingvild T. Vevatne (leder), Gry Bøhmer og Erling Bergsaker.

Medlemmer oppfordres til å ta kontakt med nominasjonskomiteen for å spille inn kandidater:

Ingvild Tautra Vevatne
Mobil: 93 04 36 59
Hjem: 66 78 94 97
[email protected]

Nominasjonskomiteens mandat og retnlingslinjer er basert på Venstres standard opplegg for nominasjonsprosessen. Mandat, retningslinjer og tidsplan finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**