Vil ta til orde for bru på landsmøtet

Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) deltar til helgen på Venstres landsmøte på Fornebu. Der vil hun benytte anledningen til å tale varmt for bru mellom Hurum og Vestby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Statens Vegvesen har ansvaret for den pågående konseptvalgutredningen om hvordan krysse Oslofjorden i framtida og skal legge fram sin anbefaling før sommeren. Et av de aktuelle scenariene er fjordkryssing Vestby – Hurum, vei over Søndre Hurum og bru over til E 18 ved Holmestrand.

– Bru mellom Hvitsten i Vestby og Filtvet i Hurum er best for hele Oslofjordregionen, sier Homme Mathisen.

Se filmen som illusterer hvordan ei bru kan bli www. broen3

Oslofjordtunnelen har vært en stor belastning for bilister og næringsliv med stadige stengninger på grunn av uhell, ulykker og vedlikeholdsarbeid. Tunnelen er stengt i gjennomsnitt 5-6 ganger hver uke. 15 — 20% av stengingene henger sammen med planlagt vedlikehold mens resten er forårsaket av uhell og ulykker.

 Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen mener at bru mellom Vestby og Hurum er den mest hensiktsmessige måten å krysse Oslofjorden på.

Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen mener at bru mellom Vestby og Hurum er den mest hensiktsmessige måten å krysse Oslofjorden på.
Foto: Finn Dale Iversen

– Et tunnelløp nummer to vil ikke bedre problemene med den bratte stigningen som har medført en rekke ulykker og store problemer for næringslivet. Det er en sterk folkelig mobilisering for å erstatte den nåværende tunnelen med bru over Oslofjorden. Folk ønsker ikke enda en tunnel, sier varaordføreren.

– Trasèen med bruløsning over til søndre Hurum vil knytte bolig- og arbeidsmarkedet på hver side av Oslofjorden tettere sammen, samtidig som den gir en stor samfunnsmessig nytte i hele Oslofjordregionen.

I tillegg knytter den Øst- og Vest-Norge sammen på en ny og bedre måte. Dette må vi målbære så ofte vi kan og det er min agenda på landsmøtet, sier Homme Mathisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**