Venstres ønsker flyktningen velkommen til Askøy

FrP uttrykker i AV 25. 3 at de ikke ønsker en debatt om fremmedfrykt. Hvorfor det? Det er almen kjent at fremmedfrykt eksisterer i beste velgående. Hvorfor skal det gi debatten et lavmål? Det er imidlertid ingenting som ville glede Venstre mer en å høre at FrP vil revurdere sin holdning i forhold til flyktningpolitikken slik at de nå vil si ja til å ta i mot 15 flere i 2015 av de snart 6000 som sitter på vent i asylmottak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

FN

Foto: FN

FrP har vært i posisjonen i over 6 år og sørget for mange tusen tilflyttere til Askøy. Vel å merke ikke så mange flyktninger men “vanlige” folk, stort sett barnefamilier, har fått bosette seg på Askøy. Det merkes på kommuneøkonomien og de lange køene som nå strekker seg helt til Haugland hver morgen. Venstre lurer på hvordan dette kunne skje når FrP er så opptatt av å gi 15 flyktninger et skikkelig godt tilbud (som aldri ser ut til å bli godt nok) før de kan si ja til at de skal få komme til øyen vår. En skulle vel da tro at de ville utrede og lage plan for de 650 andre tilflytterne også?

Askøybroen, med tunneler og rundkjøringer på begge sider, tar ikke unna den store veksten posisjonen har lagt opp til men det mener frp-representanten tydeligvis er greit nok for innbyggerne. En skulle tro at de med sin grundige planlegging for 15 personer også ville vært forutseende nok til å forstå at den store veksten på 650 pr år, som de har sagt ja til i alle disse årene, vil gå ut over kommuneøkonomien. Barnehagene og skolene som må bygges i rekord fart (dvs det blir plassert ut dyre brakkeløsninger) På grunn av den store befolkningsveksten øker investeringsbudsjettet og dermed blir det mindre til blant annet å drifte skolene. Fine skoler uten lærere er ikke god nok for gode læringsmiljø til barna våre mener Venstre. Frp- representanten synes tydeligvis at dette er greit nok for innbyggerne i Askøy. Jeg kan i denne sammenheng også opplyse leserne om at Rådmannen har advart, flere ganger, om konsekvensene av investeringene uten at det ser ut til at posisjonen tar dette til etterretning. Venstre har derfor foreslått å vurdere innføring parlamentarisk styre i Askøy slik at politikerne må ta mer ansvar for sine handlinger.

I Stig Abrahamsen sitt innlegg i AV tirsdag 25.3 der han tilsynelatende ønsker å vise en rørende omsorg for flyktningene, står det bla “FrP vil at vi skal ta i mot så mange flyktninger som vi klarer å integrere på en kvalitetsmessig god måte innenfor den økonomien vi har i dag” Med dette velger han å se bort fra de 300.000 som vi får i overskudd i 2015 ved å ta i mot 15 flere flyktninger, og 5 millioner i 2019 hvis vi tar i mot 15 flere hvert år. Sist men ikke minst, han velger også å se bort fra hvilke forhold flyktningene lever under i asylmottak og hvilke konsekvenser dette har for den enkelte av våre nye landsmenn som allerede har fått oppholdstillatelse i Norge. Han velger, etter undertegnedes synspunkt, å diskriminere ved at andre folk kan få flytte til Askøy selv om dette koster skjorten for oss alle, køene er lenger en lange og tjenestetilbudet for innbyggerne blir redusert.

Jeg kan av denne grunn dessverre ikke se at uttalelsene til Frp representanten er troverdige eller saklige. Planen han etterlyser har vi hatt oppe i UOL og kommunestyret og vedtatt. Askøy kommune har erfaring fra 80 tallet med å bosette flyktninger. I 2013 la Rådmannen frem plan for det fremtidige arbeidet. Planen viste til målsettinger med gode tiltak som de allerede har startet gjennomføringen av. Frykten for at flyktningene ikke får et god nok tilbud og at det kan ha kostnader for kommunen er derfor ikke reelle. Derfor drar jeg den konklusjon at frykten FrP representanten viser til her må ha andre årsaker. Eller er det viljen til å hjelpe de som trenger det mest det står på?

Marit Helen Leirheim,
kommunestyrerepresentant Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**