Hallingar på Venstres Landsmøte

ordførar Hallvor Lilleslett, Gol, Sissel Urke, Ål og Alexander Presthus, Flå er hallingane i Buskeruddelegasjonen på Venstres Landsmøte helga 4.-6. april på Fornebu

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hovudtema blir menneskerettar, og det er fylkesleiar Rebekka Borsch som har leia arbeidet med dette.

Elles står Buskerud Venstre bak to av forslaga til politiske uttaler, ei om landbruk og ei om ei nasjonal klimalov. Landsmøtet skal også ta stilling til om Rebekka Borsch blir fast medlem i sentralstyret.

Frå Buskerud kjem desse delegatane: Rebekka Borsch, Erik Hørluck Berg (Modum), Hallvor Lilleslett (Gol), Gunn-Toril Homme-Mathisen (Hurum), Nina Johnsen (Lier), Helge Stiksrud (Ringerike), Ida Marie Brown (Drammen), Sissel Urke (Ål), Alexander Presthus (Flå), Pål Bentsen (Nedre Eiker) og Emilie Gjesdal (Unge Venstre). Tove Hofstad frå Lier og Runolv Stegane frå Sigdal deltek også på landsmøtet.

I tillegg er leiar i Hemsedal Venstre, Steinar Bleken observatør på møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**