Venstres landsmøte – dag 1

Styremedlem i Eidsvoll Venstre, Per Aage Pleym Christensen, er delegat for Akershus på Venstres landsmøte. Partilederens tale, generell politisk debatt, prioritering av politiske uttalelser, samt innledninger og gruppearbeid om menneskerettigheter var de viktigste temaene på landsmøtets 1.dag, skriver han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Å være på landsmøte er en spesiell opplevelse. Landsmøtet er partiets høyeste organ, og har mange funksjoner; det skal gjøre viktige vedtak for partiet for det kommende året. Landsmøtet skal både være et politisk verksted – men også utstillingsvindu som viser hva partiet vil for noe. Både visjoner og mer jordnær, konkret politikk skal presenteres. Partiledelsen er på valg, og gjennom politiske uttalelser kan landsmøtet både vedta ny politikk – og presisere partiets politikk på ulike områder. Landsmøtet er altså et verktøy og beslutningsorgan for partiet.

Likevel; landsmøtet er så mye mer. Her møter man partikolleger fra hele landet, og kan både utveksle erfaringer og ideer, samt knytte kontakter som man kan få stor glede av i det daglige politiske arbeidet.

Akershus-delegasjonen

Per Aage Pleym Christensen

Foto: Venstre

på landsmøtet består av 21 delegater. Venstre-folk fra alle deler av fylket, med mye politisk og organisatorisk erfaring og kompetanse. Politisk nestleder Jonas Vevatne er delegasjonsleder, fordi fylkesleder Solveig Schytz er kandidat til et verv som varamedlem til sentralstyret.

Delegasjonen sitter foran i landsmøtesalen, til venstre for møtelederbordet og til høyre for talerstolen. Nokså midt i salen, med andre ord. En flott plass.

Partileders tale og generell politisk debatt
er blant de viktige begivenhetene første landsmøtedag. Trine Skei Grande hadde generasjonsperspektivet som bærende element i sin tale til landsmøtet, og fikk dermed løftet frem viktige saker Venstre jobber med. Du kan se – og lese – talen her. En del av talen var en video om hvordan Venstre klarte å snu et nederlag ved valget i 2009 til seire i 2011 og 2013. Du kan se den her.

Det var plass til 41 talere i den generelle politiske debatten etter Trines tale. Fra Akershus var det tre som hadde ordet (følg lenkene og du finner innleggene deres); fylkesleder Solveig Schytz, politisk nestleder Jonas Vevatne, og 1.vara til Stortinget og innvalgt i Akershus fylkesting, Siri Engesæth. I tillegg må jeg nevne Tord Hustveit, leder i Unge Venstre. Han er tross alt fra Eidsvoll!

Politiske uttalelser – det reelle verkstedet
En av landsmøtets viktigste oppgaver er å vedta politiske uttalelser (resolusjoner). Man kan skape politikk på nye områder (som ikke er omtalt i partiprogrammet), eller presisere programformuleringer – gjerne koblet til en aktuell politisk sak.

Til årets landsmøte har det kommet inn hele 42 forslag til politiske uttalelser. Redaksjonskomiteen (som velges på landsmøtet året før) lager en innstilling til landsmøtet om hvilke av forslagene som bør vedtas av landsmøtet (det kalles prioriteringer). Blant sakene første dag er å vedta hvilke uttalelser landsmøtet bør behandle. Selve behandlingen og vedtakene kommer lenger ut i møtet.

Redaksjonskomiteen fikk gjennom alle sine seks forslag: Norge trenger en klimalov, rettferdighet mellom generasjoner, fiskeriressursene tilhører fellesskapet, Venstre fordømmer Russlands maktmisbruk, kollektivtrafikk på skinner, og krafttak for flere lærlingeplasser. I den generelle politiske debatten var det stort engasjement mot fjorddeponi for f.eks gruveavfall. Landsmøtet vedtok etter redaksjonskomiteens anbefaling å utvide antallet prioriterte uttalelser til syv – og at den syvende skulle være Nei til fjorddeponi – ja til arbeidsplasser.

Hvordan uttalelsene til syvende og sist blir rent innholdsmessig er ennå ikke avgjort. Forslagene ligger der, men delegatene kan fremme endringsforslag til teksten.

Landsmøtets tema: Menneskerettigheter
Årets landsmøtetema ble vedtatt av 2013-landsmøtet. Rebecca Borsch, sentralstyremedlem og 1.kandidat for Buskerud ved stortingsvalget ifjor har ledet et eget utvalg som har laget et politisk dokument om menneskerettigheter, som ligger til grunn for landsmøtets behandling. Rebecca innledet om temaet.

Landsmøtet har også invitert eksterne innledere. Jan Egeland, generalsekretær i Flyktningehjelpen, innledet i plenum.

Behandlingen av dokumentet foregår først i parallelle sesjoner. Der behandles endringsforslag til dokumentet. Dermed kan alle delegatene som er med i hver sesjon påvirke innholdet i det endelige dokumentet, som landsmøtet så skal vedta i plenum.

De fire parallellsesjonene som foregikk ikveld (inndelt efter MR-dokumentets kapitler), var: Innledning og Menneskerettighetenes status, Tvangsbruk og frihetsberøvelse, MR-fiendtlige regimer, og Personvern og IT. Alle gruppene hadde eksterne innledere. Jeg deltok på gruppen som diskuterte kapittel 5 om menneskrettighets-fiendtlige regimer. Innlederne der var Bjørn Engesland fra Den norske Helsingforskomite, og stipendiat Sofie Høgestøl.

Engesland snakket blant annet om diktaturet Hvite-Russland, det autoritære regimet i Russland, og hvordan han så med bekymring på utviklingen i Ungarn. Han sa at det i FN foregår en omkamp om verdier som står sentralt i idègrunnlaget til vestlige demokratier. Det er Russland som leder an i kampen. Om dette er en ideologisk kamp eller om det er et arbeid for å styrke regimer er uklart, mente Engesland. Han sa at kampen for såkalte “tradisjonelle verdier” ofte rammer kvinner og seksuelle minoriteter. Autoritære regimers kamp for å redefinere eller utdefinere menneskerettigheter rammer politisk opposisjon i disse landene. En arena der denne omkampen foregår, er i FNs menneskerettighetsråd.

Stipendiat Sofie Høgestøl har blant annet jobbet ved straffedomstolen mot Røde Khmer i Kambodsja. Der jobbet hun på forsvarersiden, for bl.a Nuon Chea. Hun mente at hun hadde lært mer ved å undervise det hun kalte regimets barn ved Det juridiske fakultetet. Hun påpekte at Kambodsja fortsatt er et dikatur, og at disse barn av Kambodsjas elite om 10 år selv vil sitte i spissen for viktige institusjoner i styringen av landet. Høgestøl var også svært engasjert i forholdene i Saudi-Arabia – og kritiserte tidligere utenriksminister Gahr Støres uttalelser om landet som en viktig alliert for Norge.

Debatten i gruppen var preget av stor enighet, og stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth fikk mye ros for sitt engasjement for Tibet. Dalai Lama kommer til Norge 09.mai, og Kjenseth organiserer et besøk på Stortinget.

Både Engesland og Høgestøl omtalte menneskerettighetsaktivistene i diktaturer og autoritære regimer som hverdagshelter. I mitt innlegg påpekte jeg at det kommer mange slike hverdagshelter til et unikt toppmøte som foregår i Oslo 12. – 14.mai; Oslo Freedom Forum. Møtet streames på nett, og videoer av innledernes taler og vitnesbyrd legges ut på nett i etterkant. Jeg oppfordret Venstre-delegatene til å bli inspirert til å jobbe med slike spørsmål også etter landsmøtet.

Temasiden for landsmøtet finner du her. Venstre-TV sender fra landsmøtet (du finner lenken på landsmøtesiden).

Jeg skal på samme måte som idag også i morgen forsøke å oppdatere Eidsvoll Venstres Facebook-side om hva som skjer på landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**