Landsmøte: Knut O. Eldhuset (V) talte for grunnlovsfesting av msk.rettigheter

Knut Olav Eldhuset (V) talte under landsmøtets siste dag for at også de økonomiske, sosiale og kulturuelle menneskerettighetene skulle grunnlovsfestes, og fikk gehør for dette fra landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Knut O. Eldhuset taler på Landsmøte 2014

Foto: Stavanger Venstre

Elduset syntes det var meget gledelig at Venstre i jubileumsåret for grunnloven hadde valgt menneskerettigheter som hovedtema på landsmøtet. Eldhuset, som de siste 32 år har jobbet som asyladvokat, fremholdt at dette var et tema han var meget opptatt av.

– Menneskerettigheter er universelle, men det innebærer ikke at vi kan glemme vårt interne regelverk!, sa Eldhuset.

Videre viste han til tidligere statsministerkandidat og leder av the Liberal Party i Canada, Michael Ignatieffs uttalelse under hans foredrag dagen før. "Dont separate civil and political, from social and cultural rights!

“- Bedre kan det ikke sies!” slo Eldhuset fast og utdypet videre: “- Noen vil nok spørre -når vi har inkludert disse rettighetene i menneskerettighetene allerede, hvorfor trenger vi da ta de inn i vår egen grunnlov? Jo, for på denne måten får vi løftet disse viktige rettighetene opp på et overordnet nivå – hvor de fortjener å være!”

Eldhuset ba landsmøtet om å støtte forslaget om at også de sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter ble grunnlovsfestet. Dette fikk han senere gehør for da Landsmøtet ga sin tilslutning til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**