Konkurranse

«Best i vest» er Farsund Venstres nye mål og slagord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Rekruttering av nye medlemmer er det viktigste delmålet for 2014. Per 31.12.2013 er vi 23 medlemmer. For å bli best i vest (flest medlemmer i Vest-Agder utenom Kristiansand) må vi bli over 30. Vi oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg i en vervingskampanje.

Styret har vedtatt å premiere det medlemmet som verver flest medlemmer innen 1. september med et gavekort på kr 300.

Et gavekort på kr 300 vil ved loddtrekning bli gitt til et av de nye medlemmene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**