Hele Risør må med

Risør Venstre mener hele Risør bør defineres som typisk sommersted i perioden 1. juni til 31. august og ikke bare Risør sentrum (til og med Østebøneset) som typisk turiststed i periodene 1. juni — 31. august slik rådmannen tilrår i sin innstilling til formannskapet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Festivalåpning 2008

Foto: Jan Einar Henriksen

Greit nok at lederen for Risør handelstand søker på vegne av sine medlemsbedrifter, men en forskrift om søndagsåpne forretninger i sommerukene kan ikke bare knyttes opp mot medlemskap. All erfaring tilsier også at alle handlende i Risør kommune er like avhengig av sommerhandelen.

Risør Venstre mener derfor at også Hope og Søndeled må tas med i søknaden til fylkesmannen.

Det er vel også grunn til å minne om at begrensning av sentrum i forrige periode klart ble utvidet og definert som hele Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**