IDAG: Kommunestyremøte

Idag er det møte i kommunestyret kl. 18.00 i kommunestyresalen i rådhuset i Sundet. Anbudsskandalen i Eidsvoll skal opp til behandling. Det samme skal mandat og fremdriftsplan for skolestrukturutvalget. Også spørsmålet om kjøp av Stensby sykehus skal politikerne ta stilling til. Se sakslisten her. NB! Husk at møtet er åpent for publikum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


SAKSLISTE:

PS 14/23 (13/3970) Søknad om gjeninntreden i politisk verv – Peter Tornquist (H)

PS 14/24 (14/1039) Søknad om fritak fra alle politiske verv ut valgperioden – Caroline F. Salberg (H)

PS 14/25 (14/974) Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalgssak 10/14

PS 14/26 (12/1219) Revisjonsgjennomgang vedrørende kjøp av varer og tjenester gjort i Eidsvoll kommune i perioden 2011 – 2013. Kontrollutvalgssak 9/14

PS 14/27 (13/3789) Avhending av Stensby sykehus – forespørsel fra AHUS

PS 14/28 (12/596) Forslag til mandat og fremdrift for videre arbeid med skolestrukturen

PS 14/29 (06/1264) Delegering av vedtak om krav til utbyggingsavtale

PS 14/30 (13/2196) Klage på vedtak i kommunestyresak 67/13 ekspropriasjon av grunn til opparbeidelse av gang- sykkelveg KGV og GSV Vormvik

PS 14/31 (11/3248) Detaljreguleringsplan for Martin Johansens veg gbnr. 95/74, 130 m.fl. sluttbehandling

PS 14/32 (14/1110) Retningslinjer for Ressurs- og omstillingsutvalget

PS 14/33 Interpellasjoner og spørsmål

RS 14/2 (14/550) Protokoll kontrollutvalget Eidsvoll 17.03.14

RS 14/3 (14/932) Årsmelding 2013 – Eldrerådet

Du finner innkallelsen og sakslisten her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**