Politisjefen viser vei i åpenhetsdebatten

Jeg vil takke politisjef Dag Ebbestad for å være et godt forbilde i åpenhetsdebatten. I Drammen har vi i lang tid diskutert åpenhet, og i forrige bystyre var alle partiene enige om at kommunens ansatte har full rett til å ytre seg som andre drammensere. Dette må da også gjelde våre statsansatte i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Men allerede forrige uke uttaler FrP, ved stortingsrepresentant Morten Wold, at politisjefen bør holde kjeft. Dette får meg til å undre. Ved flere tilfeller har FrP støtte seg på uttalelser fra politiansatte, men så snart det kommen en uttalelse som ikke støtter FrP sin sak ber de fagfolk holde kjeft.

Det er naturlig å bli opprørt over uttalelser som ikke passer inn i det verdensbildet en selv har, men i et liberalt demokrati er ytringsfrihet for alle noe av det viktigste vi har. Det kommer i tillegg tydelig frem i uttalelsen fra politisjef Ebbestad i Drammens tidene, at han forteller om sine egne opplevelser. At FrP klarer å problematisere dette, er for meg en gåte.

Det at FrP ønsker å skape et skremselsbilde av de fattigste menneskene i Europa, som plagsomme kriminelle, vil ikke jeg være med på. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, skrev i 2012 en grundig rapport om tiggingen som nå foregår i Oslo. NOVA fant ut at tigging gir svært lite penger, som gjør tigging helt uinteressant for organiserte kriminelle. De utenlandske tiggerne får så lite i koppen hver dag, at de er helt avhengig av å samarbeide som en storfamilie for å få råd til det mest nødvendige.

Mitt håp er at politikerne i Drammen tenker seg grundig om før de vurderer å forby tigging. Vi må veie ubehaget for folk med å se tiggere, opp mot den akutte fattigdommen mange i Europa nå opplever. Denne vurderingen må være faktabasert, og ikke basere seg på følelser som går helt ut av kontroll.

Lars Andre Landås, Drammen Venstre

Innlegget ble trykket i Drammens Tidende, 8. april 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**