Programarbeid

Hurdal Venstre er i gang med programarbeidet frem mot valget 2015. Under denne fanen finner du fremdriftsplanen og annen praktisk informasjon. I tillegg til punktene kommer det etterhvert en liten overraskelse, som inntil videre holdes hemmelig for offentligheten av konkurransemessige årsaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Programkomiteens leder: Olaf Knai
Programkomiteens medlemmer: Andreas Rafdal, Runar Bålsrud og Morten Skåningsrud

Programkomiteen er satt sammen med et spredt aldersspenn, slik at Hurdal Venstre har best mulig for å bygge et program som sette folk først, uansett alder.

Fredriftsplan

April 2014 – Konstituerende møte (Avholdt 07.04.2014)
Mai 2014 – Møte med status for inneværende program.
August/September 2014 – Innspill fra medlemmer
November 2014 (Overraskelse)
Desember 2014 – Møte programkomiteen for å samle inn forslag til program
Januar 2015 – Møte programkomiteen for å konkretisere hva man ønsker å ha med
Februar 2015 – Offentliggjøring av en grovskisse til programforslag
Mars 2015 – Medlemsmøte, valg av program
April 2015 – Programmet offentliggjøres digitalt
Juni 2015 – Papirutgaven er klar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**