Det er en menneskerett å få vokse opp uten vold og overgrep!

Venstre hadde menneskerettigheter på agendaen på sitt landsmøte 4-6 april. Undertegnede er stolt over å være medlem i et parti som setter Folk i sentrum og barna først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Marit H. Lerheim

Foto: Arild Raftevoll

“Ingen barn skal måtte tåle vold, verken i form av slag, overgrep, mobbing eller mangel på kjærlighet” skriver Thorkilsen i sin kronikk som et av flere innleggene i BT 5.4. BT opplyser oss igjen om uverdige forhold barn lever under og hvilke spor det setter for resten av livet. Denne gangen var tema bla “mor sitt ansvar til å handle når far er overgriperen”.Stefar som drepte sin stesønn etter langvarig mishandling fikk 8 års straff. 8 år! Christoffer fikk bare leve i 8 år fordi han ble mishandlet og stefar fikk fortsette å mishandle han til døde da ingen grep inn, ikke hans egen mor en gang. Det er ufattelig at et barn ikke skal bli mer verdsatt. Jeg har som fagperson selv vært vitne til politiets manglende oppfølging og forståelse når mor, barnet selv og fagpersoner melder i overgrepssaker. Mistenkeliggjøring som ble uttalt fra politiet ble en grusom opplevelse for jenten som hadde alle symptomer på overgrep etter spesialisthelsetjenestens uttalelser. For å bedre dette må bla politiet og barnevern få større kunnskap og handlingsrom i slike saker og rettsvesenet må få lover som de kan dømme etter. Det må en folkebevegelse til for å belyse situasjonen og sette inn tiltak hvis vi skal lykkes med å hindre omfanget av overgrep mot barn. Politikerne må ha tema på agendaen lokalt og i Stortinget og iverksette tiltak som virker. Vi har alle et samfunnsansvar med å melde til barnevernet om vi er bekymret for forhold som barn lever under. De som melder falskt må også få sin straff for de påfører også bla barna uverdige tilstander. Venstre vil gjøre barnevernsloven til en rettighetslov. Hva vil du?

Marit Helen Leirheim
Folkevalgt
Askøy venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**