Felles reiselivssatsing i Risør nærmere en løsning

Risør Gårdeierforening, Risør Handelstandsforening, Risør Reiselivslag og Risør kommune går etter alle solemerker inn for at det etableres et felles AS som skal promotere Risør som besøkssted. De ulike deltakegruppene pluss et par aktører fra næringslivet forøvrig har valgt/velger nå deltakere til interimstyret som skal utarbeide produktet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Willy Thorsen deltar i interimstyret på vegne av Risøt Handelstandsforening

Willy Thorsen deltar i interimstyret på vegne av Risøt Handelstandsforening
Foto: Runar Nes

Interimstyret har pr i dag følgende deltakelse: Dag Hødnebø (Risør Gårdeierforening), Camilla Solheim (Risør kommune), Willy Thorsen (Risør Handelstandsforening) og Jan Einar Henriksen (Risør Reiselivslag). I tillegg kommer to representanter fra øvrig næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**