Styret i Osterøy Venstre

Ved årsmøte for 2013 vart følgjande styre for Osterøy Venstre vald:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Leiar: Kjersti Ingolvsdotter Vevatne — valt for 1 år
Nestleiar: Geir Iversen – valt for 1 år
Skrivar: Magnhild Helene Tysse — valt for 1 år
Styremedlem: Kåre Stokken – valt for 1 år
Styremedlem: Bjørn Tore Sund – valt for 2 år.
Kasserar: Gyda T. Lewis – valt for 1 år

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**