Kontakt

Det moderne Osterøy Venstre har eksistert like lenge som Osterøy Kommune, sidan 1964, men partiet har vore med i styre og stell på øya langt tilbake i tid.

Vi er i dag representert i heradsstyret, og har mål om å auke representasjonen ved valet hausten 2023. Laget har opne møter i forkant av heradsstyremøter, og elles når viktige saker skal diskuterast. Vi er ei god blanding av eldre og yngre – heilt nye folk, og nokre som har vore med i fleire tiår, og har lang erfaring i heradsstyret.

Lokallagsstyret:

  • Kjersti I. Vevatne er lokallagsleiar og sit i heradsstyret fram til valet i 2023. Ho er 12. kandidat for Venstre i valet 2023. Epost: [email protected] telefon 99013154
  • Renathe Tangen er styremedlem og ordførarkandidat for Venstre i valet 2023
  • Odd Roald Ravndal er styremedlem og 2. kandidat for Venstre i valet 2023
  • Johannes Seim Mjelde er styremedlem, vara i planutvalet og 3. kandidat i valet 2023
  • Åshild Rød er styremedlem og er 5. kandidat for Venstre i valet 2023
  • Vidar Pedersen er styremedlem og er 6. kandidat for Venstre i valet 2023
  • Ann-Christin Reigstad sit i kommunen sitt kontrollutval fram til valet 2023 og er 4. kandidat i valet 2023.

Les mer om Våre folk.

Villvin på Osterøy Rådhus
Villvin på Osterøy Rådhus
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**