Våre folk

Det moderne Osterøy Venstre har eksistert like lenge som Osterøy Kommune, sidan 1964, men partiet har vore med i styre og stell på øya langt tilbake i tid. Vi er i dag representert i heradsstyret, og har mål om å auke representasjonen ved valet til hausten. Laget har møter i forkant av heradsstyremøter, og elles når viktige saker skal diskuterast. Vi er ei god blanding av eldre og yngre – heilt nye folk, og nokre som har vore med i fleire tiår, og har lang erfaring i heradsstyret.

  • Bjørn Tore Sund er lokallagsleiar og 1. vara i heradsstyret, Epost: [email protected], telefon 91868075
  • Kjersti I. Vevatne er nestleiar, sit i heradsstyret og er vara i formannskapet
  • Vidar Pedersen er styremedlem
  • Johannes Seim Mjelde er styremedlem og vara i planutvalet
  • Åshild Rød er styremedlem
  • Merete Reigstad er styremedlem
  • Ann-Christin Reigstad sit i kommunen sitt kontrollutval
Villvin på Osterøy Rådhus

Villvin på Osterøy Rådhus

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**