Stemmerett til 16-åringer i 2015 i Tønsberg

I april spurte Venstre ordføreren om Tønsberg ville søke på forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år — for valgåret 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Her er interpellasjonen fra bystyret i april:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer i disse dager kommunene i Norge til å søke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år — for valgåret 2015.

Dette er en gledelig nyhet. Dette synes jeg Tønsberg kommune skal være med på.

En rett til å stemme gir et ansvar — og en frihet. Jeg er sikker på at mange 16- og 17-åringer i Tønsberg kommune hadde tatt den friheten og ansvaret på alvor. Ungdom har masse erfaring vårt lokalsamfunn kan dra nytte av, og er sannsynlig også mer orienterte om saker som er viktig for ungdom.

Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig. Ungdom bør gis mulighet til å påvirke de beslutninger som fattes i kommunestyret og i fylkestinget.

Det er rett og slett på tide å inkludere 16- og 17-åringer i demokratiet Norge!
Jeg mener at stemmerett til 16- og 17åringer i 2015 vil bidra til et mer åpent lokaldemokrati i Tønsberg.
Gjennom å være med i forsøket styrker vi ungdommens deltagelse og innflytelse i kommunen vår. Det kan jo også hende Tønsberg kommune fremstår som en mer attraktiv kommune ved at vi viser tillit ovenfor det yngre publikum, og at vi tar ungdommens meninger på alvor.

Etter prøveprosjektet i 2011 ble det gjort endel erfaringer i rapporten «stemmerett for 16-åringer». En var at det synes å ha hatt en positiv effekt på unges politiske engasjement. En annen at inkludering av ungdomsrådet i prosessene så ut til å ha en positiv effekt.

Jeg håper Tønsberg kommune kan søke om å bli med på dette forsøket. Det velges ut ca. 20 kommuner til å delta, og frist for søknaden er 1. juni 2014.

Jeg spør:
— Vil ordføreren sørge for at Tønsberg kommune leverer en knallgod søknad om å delta i
forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år?
— Om Tønsberg blir med i forsøket — vil ordføreren sørge for at Ungdomsrådet får en
nøkkelrolle i planleggingen av formidlingen av prøverodningen?

Suzy Haugan
Tønsberg Venstre bystyregruppe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**