Rekordmåling for Fredrikstad Venstre

Fredriksstad Blad publiserte i dag en lokal meningsmåling som gir 5,4% oppslutning til Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vi er godt fornøyd med dagens måling. 5,4% er tall vi ikke har sett på mange, mange år i Fredrikstad.

Et klart standpunkt i saker som bymiljøbevaring, markalinje, og reservasjonsmulighet for leger er nok noe av forklaringen. Men Venstre er et parti som også står for andre viktige saker, og vi tror mange velgere har blitt klar over det. Gode tall er derfor en stor oppmuntring for å arbeide videre.

Fredrikstad har mange store utfordringer og muligheter, og vi skal jobbe hardt frem mot valget for å være oss tilliten verdig, og for å få gjennomslag for de gode Venstre-sakene.

Les oppslaget i Fredriksstad Blad her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**