Arbeid og tilflytting

Varaordfører og gruppeleder, Hanne Nora Nilssen, tar opp i et leserbrev viktigheten av at Alstahaug kommune lyser ut stillinger eksternt. Dette som et virkemiddel for å få økt tilflytting. – Det er viktig at også kommunen viser at det er mulighet for arbeid i Alstahaug, ikke bare det private næringslivet. Vi trenger å vise bredde i arbeidstilbudet i regionen, sier Nilssen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Arbeid og tilflytting

Torsdag forrige uke var det åpent møte i forbindelse med den pågående prosessen rundt skolestruktur. Mange møtte opp og kom med sine betraktninger og innspill til prosessen og det arbeidet som ble presentert, noe jeg her og nå også vil takke for. Under møtet ble det også stilt spørsmål om hva kommunen gjør for å få flere til å flytte til Alstahaug? Dette er et betimelig spørsmål. Slik jeg ser det, er mulighet for jobb det beste "lokkemiddelet". Det har vært stor optimisme knyttet til olje og gassvirksomheten utenfor kysten vår, og nye arbeidsplasser som følge av dette. Men ønsker vi at nye familier skal komme flyttende, må vi tilby et bredt spekter av arbeidsmuligheter, også innen det offentlige. Det er her kommunen har en viktig rolle. Derfor opplever jeg det som et stort paradoks at det gang på gang lyses ut stillinger internt i kommunen.

Nylig ble det opprettet 3 nye stilinger som kommunalsjefer i Alstahaug kommune, henholdsvis innen fagområdene undervisning/oppvekst, helse/omsorg og samfunnsutvikling. Kommunalsjefene vil ha ansvar for oppfølging av enhetsledere innen sitt fagområde, og de vil få delegert fullmakt fra rådmannen og kunne representere rådmannen i politiske organer. To av stillingene ble lyst ut internt den 10.april, mens for den tredje satses det på internt opprykk. Den 23.april ble det på nytt sendt ut en intern utlysning. Denne gangen for to hele stillinger innenfor sektor helse (tildelingskontoret).

Som lokalpolitiker har jeg kjempet for at de tre ovennevnte kommunalsjefstillingene skulle lyses ut eksternt, nettopp fordi jeg mener vi må vise at kommunen har et mangfold av muligheter innen arbeidslivet. Dessverre ble det ikke gjennomslag for dette. Men hvis vi mener alvor med å få flere innbyggere, må også kommunen vise at det er muligheter for å få arbeid i Alstahaug. Dette ansvaret kan ikke bare legges til det private næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**