Flyplasstruktur på Helgeland

Lokallagene i Alstahaug, Brønnøysund og Vefsn har i en felles henvendelse til styret i Nordland Venstre bedt om støtte til å sikre at avgjørelser vedrørende flyplasstrukturen på Helgeland blir tatt på et riktig grunnlag, og i henhold til Stortingets krav om en bredere vurdering av regionale konsekvenser. Dette etter at det ble klart at regjeringe ikke ville gjennomføre en KVU-prosess i forkant av en eventuell strukturendring. I denne saken er det verdt å merke seg at også ordførere fra 11 av Helgelands 18 kommuner har bedt om møte med Samferdselsministeren, da de er betenkt over at regjeringen har valgt å ikke starte KVU-prosess.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Forslag til uttalelse fra Alstahaug, Brønnøy og Vefsn Venstre

Styret i Nordland Venstre registrer at årsmøtets krav om en KVU-prosess i forkant av endring av flyplasstrukturen på Helgeland ikke er blitt tatt til følge av Samferdselsministeren.
Styret vil i den forbindelse oppfordre Venstre sentralt til å sikre at sammenlignbare data blir hentet inn slik at en avgjørelse blir tatt på riktig grunnlag og i henhold til Stortingets krav om en bredere vurdering av regionale konsekvenser av eventuell endring i lufthavnstruktur.

Styret i Nordland Venstre oppfordrer Venstre sentralt om å sikre at det ikke gis oppstartsbevilgninger til prosjektet før de nevnte utredninger er utført sammen med kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) i tråd med Samferdselsdepartementets pressemelding av 31.januar 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**