Hva Venstre mener om Støodden

Kristiansand Venstre ønsker å styrke sentrum og gjøre det attraktivt både for handels- og kontornæringen.
Venstre ønsker derfor at større kontoretableringer skal skje sentrumsnært eller på steder med god kollektivdekning. Dette er vårt hovedargument for å stemme mot planen om å etablere kontorarbeidsplass for 2000 ansatte på Støodden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Planen om kontorarbeidsplasser til 2000 NOV-ansatte på Støodden kommer til politisk behandling nå. Støodden-saken er en viktig sak for miljø, byutvikling og næringsutvikling. Etter grundige diskusjoner kommer Venstre til å stemme mot denne reguleringsplanen.

Venstre er skuffet over at den politiske ledelsen i Kristiansand ikke har grepet tak i denne muligheten til revitalisering av sentrum. I stedet for å bruke millioner av kroner på nye veier og rundkjøringer og løsninger som uansett ikke vil gi gode trafikkforhold, mener vi at midlene burde vært brukt på tiltak som kunne friste NOV til å etablere seg i sentrum.

Nå planlegges det også betydelige summer til å få bussdekning til Støodden, men etter det Venstre kan forstå, vil busstilbudet ikke være godt nok til at det blir attraktivt for særlig mange. Det er vanskelig i en hektisk hverdag å få til bussbytter, de ansatte i NOV er bosatt på alle sider av byen – for mange blir bilen det eneste alternativet. Det hadde vært bedre om store kontorer etableres sentralt. Da kan man reise til sentrum uten bussbytte -og det forbedrede busstilbudet kommer hele byen tilgode.

Sømsveien

Foto: Eva Kvelland

Analyser og alle faglige råd for reduksjon av biltrafikk tilsier at kontorbygget ikke bør plasseres på Støodden. Dersom flertallet likevel ønsker å legge til rette for denne kontoretableringen, mener Venstre at utbygger og kommune i det minste må sørge for gode nok løsninger for trafikkavviklingen og gode nok bussløsninger. Vi har også fremmet forslag om at det skulle etableres gang- og sykkelvei langs Sømsveien, men dette punktet ble bortforhandlet, og man står igjen med en løsning som Venstre helt klart synes er dårlig.

Oppsummert er vårt nei til Støodden-etableringen begrunnet slik:

• Store og mellomstore kontoretableringer ønsker vi i sentrum og sentrumsnært, og det finnes gode alternativer
• Biltrafikken i Kristiansand øker og en slik etablering gjør det umulig for de fleste ansatte å velge annet enn bil
• Området er ikke egnet for planlagte trafikkøkning
• Trafikksikkerheten for barn og unge er ikke godt nok ivaretatt
• Planlagt nedsatt fart og fartsdumper på Sømsveien er ikke en god nok løsning

Venstre har også engasjert seg tidligere i debatten rundt denne etableringen. Her er noen av våre tidligere uttalelser om Støodden:

Støodden – sett fra en Venstrepolitikers perspektiv
Her skal byen ligge!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**