Venstre-flertall for miljøvennlige busser

Onsdag avga formannskapet sin høringsuttalelse til forslag til planprogram for Regional transportplan Agder. Venstres Dag Vige fikk flertall for et ønske om en egen plan for innfasing av miljøbusser. – Vi må være i forkant. Hvis vi ønsker en langsiktig, miljøvennlig bussdrift. må vi hive oss rundt rimelig raskt, sa Vige i følge Fædrelandsvennen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Dag Vige 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Dette er Venstre-forslaget som fikk formannskapet i Kristiansand til enstemmig å be om en grønnere kollektivtrafikk:

“Det anbefales laget en plan for hvordan en gradvis kan fase inn bruk av miljøbusser slik at kollektivtrafikken fra 2025 av er klimanøytral.”

Regional transportplan for Agderfylkene (RTP) er en del av det videre arbeidet med Regionplan Agder 2000. De to fylkeskommunene har nå sendt forslag til planprogram på høring. Forslaget fra Venstre er likelydende med et nylig vedtak i Oslo kommune.

– Oslo har planene klare for å ha en klimanøytral busspark innen 2020. Da må vi kunne klare det innen 2025, sier Venstres gruppeleder Dag Vige i Fædrelandsvennen fredag.

• Les: Diesel kan bli byttet med strøm (www.fvn.no)

Også administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk, Siv Wiken, støtter forslaget og uttaler til avisen at AKT ønsker å igangsette et prosjekt for å vurdere alternative drivstoffer.

Hele vedtaket fra formannskapet og planprogrammet kan du finne her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**