Venstre spør om forurensingsoverskridelser i Lillesand

Luftmålingene på Holta har vist en konsentrasjon av svoveldioksid over grenseverdien minst tre ganger de siste fem ukene. I forurensningsforskriften gis det klare føringer om at kommunen skal varsle om bl.a. tid og årsak til forurensingen, prognoser, hvem som kan få helseeffekter av overskridelsen og hvilke forholdsregler som bør treffes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Signe Idsøe Røed ( V ) og Petter N Toldnæs ( V )

Foto: Erlend Olsbu

Venstre ønsker størst mulig åpenhet rundt målingene, og vi vet at mange har et stort informasjonsbehov rundt luftforurensingen i Lillesand.

1. Hvilke rutiner har kommunen for å følge opp, informere og finne årsak til overskridelsene?

2. Hvordan vil kommunen håndtere overskridelsene?

3. Har kommunen vurdert å gjøre informasjonen fra luftmålingene enda mer tilgjengelig, som f.eks. ved å publisere mer informasjon på egne nettsider?

4. Vil det bli gjort tiltak for å redusere utslippene framover?

Interpellasjonen kan bli utvidet om det det dukker opp ytterligere spørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**