Fikk flertall for å si nei til elefanter på sirkus

Kommunestyret vedtok på onsdag Venstres forslag om å ikke leie ut kommunal eiendom til sirkus som holder eksotiske eller ville dyr. – Kjempebra at dette gikk igjennom, sier kommunestyrerepresentant Elin Sandvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Personlig er dette noe jeg har kjempet for lenge, og jeg vil gjerne få oppfordre foreldre andre steder i landet om å ikke ta med seg barna sine på sirkus som har elefanter da dette er noe skikkelig svineri, sier Sandvik.

Det var i behandlingen av et privat forslag fra Miljøpartiet de Grønne at Elin Sandvik fra Venstre fremmet et alternativt forslag. MDGs forslag nevnte ikke sirkus, men gjaldt alle aktører som bruker eksotiske og ville dyr. Det kunne ikke Venstre støtte.

– Det ville for eksempel resultert i at slangeutstillingen som Tromsø museum hadde tidligere i vår aldri kunne skjedd i en av kommunens lokaler. Dette skulle handle om sirkus, og vi er glade for at det var Venstres forslag som fikk flertall. MDG må gjerne kalle det flisespikkeri, men deres eget forslag ble jo avvist, sier leder i Tromsø Venstre, Erik Iversen.

I 2013 bestemte Landbruks- og matdepartementet mot faglige tilrådinger fra Mattilsynet at asiatiske elefanter fortsatt skulle være tillatt å holde som dyr i sirkus.

– Mattilsynet sa så sent som i fjor at elefanter ikke er egnede for å brukes av sirkus fordi en ikke kan ta tilstrekkelig vare på dyrevelferden. Senterpartiet og landbruksministeren overkjørte de faglige rådene den gang, noe vi har vært sterkt kritiske til. Jeg skulle ønske at også landbruksminister Sylvi Listhaug tar denne utfordringen på alvor. Kommunestyret i Tromsø har i hvert fall gjort det, og det er veldig gledelig.

Til Nordlys uttalte Turid Beth Hansen i Cirkus Merano at kommunestyret er ført bak lyset av NOAH og dyrevernere. Iversen mener sirkuset må ta innover seg den kritikken de har fått mot sitt dyrehold.

– Cirkus Merano burde faktisk lytte til de faglige rådene og opptre mer ydmykt enn de har gjort hittil. I fjor kalte de Bergen Venstre for fjompenisser da de tok opp problemstillingen mens sirkuset besøkte Bergen. Denne type uttalelser bidrar ikke til å hjelpe på deres image, snarere tvert imot, mener Iversen.

Venstres alternative forslag som ble vedtatt:
Tromsø kommune leier ikke ut tomter eller bygg til sirkus som benytter eksotiske eller ville dyr i sine forestillinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**