Fylkestinget sa ja til Opera- og kulturhus

Nytt Opera- og kulturhus er kommet et langt skritt videre for realisering etter at Fylkestinget gjorde vedtak om å støtte prosjektet i sitt møte 8.april. Kristiansund Venstre gleder seg over vedtaket. Vi vil fortsette å fremme saken i den videre prosessen. -Et bygg for fremtiden er av største betydning for regionen sin utvikling både innenfor kunst og for kulturnæringene, sier gruppeleder Ragnhild Helseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Sambruk mellom museum, opera, kulturskole og bibliotek gir en slagkraftig enhet der gode krefter kan spille på hverandres kompetanse, og der brukergrupper fra mange felt vil finne felles arena som publikum og som utøvere.

Kulturdepartementet har nå saken på sitt bord.

Fylkestingets vedtak her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**