Gratis innlevering av hageavfall

Bystyret vedtok i sitt møte 29.april at det skal være gratis å levere inn hageavfall fra private til renovasjonsanlegget på Hagelin. Saken var opprinnelig et forslag fra Ap og Venstre fremlagt i Hovedutvalg for tekniske tjenester, der utvalget ga sin tilslutning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Terje Larsen, Ap la fram saken i bystyret på vegne av Ap og V. Forslaget var opprinnelig fremmet av Larsen sammen med Andreas Sandvik(V).

Vedtak:

Bystyret innfører gebyrfritak for levering av hageavfall fra private husholdninger.
Utenom i forbindelse med “Rusken”-aksjoner på vår og evt. høst vil det ikke være
økonomisk rom for utvidet åpningstid i 2014 ved Miljøstasjonen på Hagelin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**