Fylkesprogramkomiteen i gang

Programkomiteen for fylkestingsvalget ble valgt i styremøte i Ålesund 14.03 og ledes av Steffen Falkevik, nå er programkomiteen i gang med arbeidet som skal ferdigstilles til årsmøtet 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Venstres nye stortingsvalgprogram.

Foto: –

Programkomiteen består videre av Gunn Berit Gjerde fra fylkestingsgruppen, Ola Betten fra Molde, Knut Evert Øksenvåg fra Averøy, Heidi Hogset fra Gjemnes, Alvhild Aspelund Bjørge fra Venstrekvinnelaget og Jon Åge Giske fra Unge Venstre.

Programkomiteen skal ha sitt første møte 21.05 og legger da rammen for arbeidet videre fremover. Tidsplanen som er satt sentralt er førende for det videre arbeidet. Programkomiteen kommer i første omgang til å ta for seg det gjeldende programmet og hva som bør videreføres fra dette.

Gi innspill til programkomiteen her.

Tidsplanen er:
Innen 1. april 2014:
Lokallags-/fylkesstyret innkaller programkomiteen til konstituerende møte.

Innen 15. april 2014:
Programkomiteen konstitueres, vedtar fremdriftsplan og fordeler oppgaver.

Innen 1. mai 2014:
Alle medlemmer inviteres til å komme med innspill og forslag til programmet.

Innen 1. juni 2014:
Frist for å sende inn innspill og forslag til programkomiteen før utarbeidelse av diskusjonsnotater.

Innen 1. juli 2014:
Programkomiteens diskusjonsnotater skal foreligge og sendes ut til behandling i organisasjonen.

Innen 25. august 2014:
Frist for å sende inn merknader/innspill til diskusjonsnotatene.

Innen 5. september 2014:
Programkomiteens 1. utkast skal foreligge og sendes ut til behandling i organisasjonen.

Innen 15. oktober 2014:
Frist for å sende inn endringsforslag til utkast 1.

Innen 15. november 2014:
Programkomiteens 2. utkast skal foreligge og presenteres ifm. nominasjonsmøte. Utkast 2 sendes ut til behandling i organisasjonen. Med dette avsluttes programkomiteens arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**