Nominasjonsmøte ikke avholdt

Det har den siste tiden vært flere henvendelser til lokallaget om det har vært avholdt nominasjonsmøte og valgt ordførerkandidat. Det har ikke vært avholdt nominasjonsmøte, og ingen kandidater er valgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Nominasjonskomiteen er nå i gang med sitt arbeid, og vil legge frem forslag til kommunevalgliste foran nominasjonsmøtet som vil være til høsten.

For mer informasjon, eller for å stille som kandidat selv ta kontakt med Arnfinn Sando(leder av nominasjonskomiteen) på e-post [email protected] eller telefon: 948 80 804

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**