Slipp bussen fram i Asker!

Asker Venstre arrangerte 7. mai debattmøte om planene for boligbygging i Asker og ny E18. Asker Venstre ser positivt på at mange boliger skal bygges i nærheten av jernbanen i Asker og at ny E18 skal legge bedre til rette for kollektivreiser og syklister. Problemet er imidlertid at det ikke finnes realistiske planer for å slippe bussen bedre fram i Asker på Slemmestadveien, Røykenveien og Drammensveien. Bussene i Asker står allerede i stampe i rushtida, særlig vinterstid og dager med regn. Da blir det enda verre dersom vi bygger mange flere boliger før bedre kollektivløsninger er på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


E18 prosjektet er langt fram og kommunens første prioritet bør være å få til bedre løsninger for bussene mot Oslo og matebussene. Det dreier som om kollektivfelt som slipper bussen fram på Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien. På Fekjan og Nesøya må man finne løsninger som slipper bussen fram. Når bussen kan frakte folk kjapt uten kø, kan vi bygge flere boliger langs disse kollektivårene. Asker har allerede tøyd strikken for langt ved å bygge boliger og næring før gode kollektivløsninger er på plass.

Kommunen har foreslått å legge inn rekkefølgebestemmelser som sikrer utbygging av kollektivløsninger før boligbygging flere steder. Venstre vil følge opp at det ikke gis dispensasjoner fra slike rekkefølgebestemmelser og at kommunen har høy prioritet på å få kollektivfelt for bussen på tilbringerveiene.

Kø-problemene for personbiler får vi ikke gjort noe med i uoverskuelig framtid, verken før eller etter ny E18. Om Asker folk kjøper seg ny bil nå, må de regne med at den i rushtiden enten må stå i kø eller i garasjen.

Vi må erkjenne at vi i Asker ikke er gode nok på å redusere klimautslipp. Vi har et meget bra togtilbud som mange benytter seg av, men totalt sett bruker vi bilen mer enn innbyggere i Follo. Kollektivandelen i Asker er omlag 20 prosent – vi må gjøre det enklere for folk i Asker å komme seg kollektivt til jobb og fritid.

Asker må slippe bussen fram og dermed ta sin del av jobben med å redusere klimagassutslippene på hjemmebane slik Stortingets klimaforlik krever!

Jostein F. Tellnes, leder i Asker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**