Stian Lunds forslag om markedsføring av ledige boligtomter falt

Blokkdannelsen i Risør politikken er tydeligere enn før, og det er underlig at det røde flertallet med Ap og rødt i formannskapet stemmer imot Stian Lunds (V) forslag om å bevilge midler til bedre markedsføringen av ledige kommunale boligtomter når bystyret i prinsippet er for økt bosetting og vekst!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Stian Lund har lenge kjempet for å få til bedre markedsføring og under formannskapets behandlidng av årsregnskapet fra 2013 fremmet derfor igjen forslag om å engasjere eiendomsmeglere til salg av ledige kommunale boligtomter, og hadde også en høyst reell inndekning av budsjettpost for å få fart på prosessen.

Stian talte imidlertid for delvis døve ører idet forslaget ikke uventet falt med 4 mot tre stemmer fra Ap og rødt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**