Fremdrift nominasjonsprosess Fylkestingsvalget 2015

Nominasjonsnemnda til Fylkestingsvalget 2015 har starta sitt arbeid.
Tidsfristene og framdrift i prosessen meldes her og er også sendt lokallagene via epost.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Logo Venstre

Foto: Venstre

NOMINASJON FYLKESTINGSVALGET 2015

Nominasjonsnemnda til Fylkestingsvalget 2015 har starta sitt arbeid.

Fristene er som følger:

Innen 16.juni Nominasjonsnemnda kontakter de fem første valgte representantene for å avklare om de ønsker gjenvalg.

Nominasjonsnemnda inviterer alle medlemmer og lokallag til å komme med forslag til listekandidater. Forslagene trenger ikke rangeres, men for hver kandidat bør det fylles ut en mini-cv.

Svarfrist for medlemmen/lokallaga er 16.06.14.

Innen 7.juli: Liste over alle foreslåtte kandidater (i alfabetisk rekkefølge) sendes ut til alle lokallaga. Lokallaga/medlemmene bes rangere og returnere til nominasjonsnemnda.
Svarfrist for medlemmene/lokallaga er 15.09.14.

Innen 1.oktober: Nominasjonsnemnda sin innstilling sendes ut og offentliggjøres.

Innen 1.november: Fylkesstyret innkaller til nominasjonsmøte. Vedtektene sier at innkallinga skal sendes minst en måned (fylkeslag) og 14 dager før møte i lokallaga.

Innen 31.desember Nominasjonsmøtet i fylkeslaget avholdes.

Innen 31.mars: Fylkesstyret/lokallagsstyret har ansvar for at lista blir innlevert til valgstyret i fylkeskommunen/kommunen med de opplysninger, underskrifter og vedlegg som er nedfelt i valgloven.

Alle forslag sendes til sekretær i nominasjonsnemnda, helst på epost:

[email protected]

Paula Næss Skår
6453 KLEIVE

Medlemmer i nominasjonsnemnda: Paula Næss Skår (sekr), Berit Lyngstad, Jarle Haga, Jon Åge Giske Andersen, Alvhild Aspelund Bjørge, Trond Hansen Riise (leder)

Hilsen

Trond Hansen Riise
Leder nominasjonsnemnda
9180 5036
([email protected])

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**