Medlemsmøte på Hardangertun

Det vert med dette kalla inn til medlemsmøte på Hardangertun i Kinsarvik onsdag 28. mai kl. 19.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Stad: Hardangertun i Kinsarvik
Tid: Onsdag 28. mai kl. 19.30

Ferje frå Utne kl. 18.50, retur frå Kinsarvik kl. 21.30.

Tema for møtet er program og listestilling for herads- og fylkestingsvalet i 2015.

Styret ynskjer innspel frå medlemmene for å stilla med eit sterkast mogeleg program. Trond Steinsland har sagt seg villig til å utforma programmet, og vert med på møtet. Stortingsrepresentant Terje Breivik vert også med på møtet.
Gje gjerne melding om du har høve til å møta på e-post [email protected] eller mobil 99 73 79 32, så me har ei lita oversikt over kor mange som kjem.

Med helsing Ullensvang Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**