Mandagsmøte 19. mai

Velkommen til et mandagsmøte med mange og spennende saker. Mest spenning knytter det seg til bystyrets behandling av Støodden-saken på onsdag. I tillegg er det flere viktige saker og en rekke interpellasjoner på saklista. Etter vi har drøftet bystyresakene, tar vi for oss torsdagens møte i byutviklingsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saker til bystyret:
– Endring av kommunal garanti – Fullriggeren Sørlandet
– Avfall Sør AS – Eierskapsmelding del 2
– Evaluering av avviklingen av Klient- og barnevernsutvalget
– Årsmelding 2013 fra barn og unges representant i plansaker
– Svaleveien 25 – detaljregulering – sluttbehandling.
– Dvergsnes – felt B – sørlig del – delfelt C, D1 og D2 – saksfremlegg sluttbehandling
– E18 Håneskrysset. Detaljregulering. Sluttbehandling.
– Louises vei 93. Detaljregulering. Offentlig ettersyn.
– Støodden. Detaljregulering. Sluttbehandling.
– Fellesprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder – Sluttrapport til høring
– Kommunestyrevalget 2015 — forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret
– Vedtekstendringer i Kristiansand kommunale pensjonskasse – orienteringssak
– Ringvirkningsanalysen for Kristiansand Havn KF
– Reglement for høringer i kontrollutvalget
– Kontrollutvalgets årsrapport for 2013
– Interpellasjon fra repr. Mette Gundersen, AP, vedr. “Tilby rådhuset som arena for inngåelse av ekteskap”
– Interpellasjon fra repr. Frode Fredriksen, AP, vedr. “Utskiftning av kunstgresset på Kongsgård stadion”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Styrket mestring i livet”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Innføre et eget kvalitetsutvalg i eldreomsorgen i Kristiansand”
– Interpellasjon fra repr. Viggo Lütcherath, KRF, vedr. “Kirker som tilfluktsted for enkeltmennesker – Respekt for kirkeasylet”
– Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. “Forsøk med parselldyrking”
– Interpellasjon fra repr. Dag Vige, V, vedr. “Fra tiggerkopp til skrujern”
– Interpellasjon fra repr. Bjarte Vestøl, FRP, vedr. “Hvordan utnytte energien i avfallet bedre i Kristiansand og omegn?”

Saker til byutviklingsstyret:
– Eigevannsveien/Nikkelveien – ombygging av kryss og busslommer
– Kongshavn – Sjøbodvigen, flytting av båtplasser – prinsippavklaring
– Håmoen, Mosby. Detaljregulering. Sluttbehandling
– Prestvikveien 2, 6 og 24 – detaljregulering – sluttbehandling.
– Holteveien 132 – 92/1 – søknad om dispensasjon fra plankrav og formål i kommuneplanen for oppføring av ny bolig – avslag – klage
– Strømme/Korsvik Felt O3-O7. Detaljregulering. Sluttbehandling
– Kvartal 46 – del av. Detaljregulering. Offentlig ettersyn
– Meldingssaker til møte i byutviklingsstyret 22.05.2014

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**