Ap og rødt med mistillit til rådmannen

Når rådmannen i bystyret sist torsdag så klart sa fra at han ikke vil ha en ny stilling som byantikvar kan det ikke tolkes på annen måte enn at politikerne i Ap og rødt viste en klar mistillit til rådmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Det virker som om det er viktig for de røde politikerne hvem forslagene fremmes av sier Stian Lund.

Det virker som om det er viktig for de røde politikerne hvem forslagene fremmes av sier Stian Lund.
Foto: Jan Einar Henriksen

Det blir også feil når varaordfører Thygesen mente at byantikvaren kunne bidra til å redusere restansebunkene og påberopte seg kompetanse på området. Da hjalp det ikke at rådmannen protesterte høylydt og ba om at det ble satt inn ressurser for så redusere de rekordstore restansene dersom de røde politikerne hadde penger til overs.

Risør historiske sentrum er godt bevart
Det ble også pekt på at Risør er en av de best bevarte trehusbyene i Europa. Etter Venstres mening er vel det et klart signal på at lokalpolitikerne og administrasjon faktisk har vist evne til å kunne ta vare på og videreføre de gode trehustradisjonene Risør historiske sentrum er tuftet på – uten en byantikvar!

Dermed skulle Risør ikke ha behov for en byantikvar for å ta vare på noe som allerede er godt ivaretatt, slik også rådmannen konkluderer i sitt saksframlegg!

Underlige prinsipper
Tidligere i bystyremøtet stemte de samme røde politikerne fra Ap og rødt imot 2 forslag (med lovlig inndekning) fra Stian Lund med begrunnelse om at dette var feil tidspunkt å ta opp slike saker på selv om forslagene først ble fremmet i formannskapet som jo også er kommunens økonomiutvalg og et helt korrekt sted å starte en økonomidebatt på! Men det prinsippet var visst ikke så nøye nå når de selv fremmet et forslag om byantikvar helt uten budsjettdekning og mot flertallsvedtaket i Miljø og teknisk komité, som stemte for rådmannens innstilling. Da var det heller ikke så viktig å følge innstillingen fra en komité lenger!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**