VENNESLAHEIMEN. Sterk økning i antall småstillinger

Deltidsstillingene på Venneslaheimen øker for hvert år, og det samme gjør ressursbruken. Oddbjørn Hagen (V) er sterkt kritisk til utviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


VENNESLA: – Det er klart jeg er bekymret. Kommunen har mislykkes i arbeidet mot deltidsstillinger, sier Venstre-politiker Oddbjørn Hagen til Fædrelandsvennen.

– Politikere, administrasjon og tillitsvalgte har stått for en utvikling gjennom flere år som har gjort det svært utfordrende for driftsenhetene å gi en god og forsvarlig tjeneste, sier Hagen, som løftet temaet under kommunestyremøtet forrige uke.

Her kommenterte han de siste tallene for deltidsstillinger på Venneslaheimen:

Mer deltid
Antallet fast ansatte (inkludert faste helgestillinger) har økt fra 122 til 154 i perioden 2012- 2014.

Faste helgestillinger har økt fra 35 til 45.

Fra i fjor har den gjennomsnittlige stillingsprosent per ansatt falt fra 54 til 51 prosent.

Hagen mener mye kan løses ved å redusere antall ansatte.

– Lengre vakter vil hjelpe, eller at ansatte jobber flere helger, for eksempel tre helger på åtte uker. Personalet må utfordres på den komfortable ordningen med å jobbe hver tredje helg.

– Politikere, ledere og tillitsvalgte må tørre å sette seg mål om minst 70 prosent gjennomsnittstilling i løpet av et par år. Det vil si minst 40 færre ansatte til å dele på årsverk og helger på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**