Program for Fredrikstad Venstre 2015-2019

Det er under 500 dager igjen til valget i september 2015. Forberedelsene er i full gang og vi trenger din hjelp for å vinne valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er du som bestemmer hvilken politikk Fredrikstad Venstre fører. Til valget skal det lages nytt program og vi trenger dine meninger om hvordan Fredrikstad skal utvikle seg videre.

Årsmøtet har nedsatt en programkomitè som ledes av Tony Alexander ([email protected]). Komiteen vil gjerne ha dine innspill før 1. juli – så send dine dypeste bekymringer og villeste ideer til e-postadressen over.

Komiteen vil lage et førsteutkast til program innen 1. september som vil sendes ut på høring til medlemmer og andre interesserte for innspill. Etter denne innspillrunden vil komiteen utforme et 2. utkast som vil behandles og vedtas på årsmøtet i januar 2015.

Dette er din sjanse til å påvirke din hverdag i Fredrikstad de neste fire årene. Bruk den!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**