Velkommen til markering av Verdens miljødag I Horten

5. juni er det Verdens miljødag.
Økosystemene er grunnlaget for produksjon av mat, medisiner og en rekke materialer. De renser luft og vann, binder karbon, beskytter mot flom, ras, storm og erosjon, og de gir oss mulighet for både åndelige og fysiske opplevelser. Og ikke minst: ved en bærekraftig utnyttelse og forvaltning kan de fortsette å levere disse livsviktige tjenestene i overskuelig fremtid

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre er helt klare på at våre aktiviteter ikke må skade mennesker som lever i dag eller i fremtiden, og vi må hindre uopprettelige skader i naturen som at grunnvann blir forurenset, arter utslettet eller at ressurser forsvinner for alltid.

At mennesker er avhengig av naturen er ingen ny erkjennelse. At vi risikerer å utarme vårt eget livsgrunnlag er heller ikke et nytt fenomen. Omfanget, intensiteten og hastigheten i påvirkningen er derimot relativt ny. Både verdens raskt voksende folketall og teknologiene vi har utviklet gjør oss i stand til å utnytte og påvirke økosystemene på en helt annen måte enn tidligere.

Venstre vil ha et samfunn uten forurensing, der ressursene forvaltes til det beste for oss som lever nå og for fremtidige generasjoner. Tilgang på relevant informasjon er avgjørende for å ta gode miljøvalg, både for privatpersoner, bedrifter, virksomheter og offentlige instanser.

Venstre har allerede fått flere miljøgjennomslag. Det blir ikke petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja, overføringene til jernbanen har økt, miljøavgiftene er satt opp og det blir ikke klimagassutslipp fra de nye plattformene på Utsirahøyden i Nordsjøen.

Men mange oppgaver står uløst. Det må bli langt enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi må få på plass et skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig. Vi må ta vare på villaksbestanden vår. Vi må sørge for at vi ikke dumper gruveslam i sårbare, norske fjorder.

Venstre har fått til mye på kort tid etter valget i 2013. Men mange oppgaver gjenstår. Å ta vare på miljøet er fortsatt Venstres viktigste oppgave, både nasjonalt og lokalt. Og den oppgaven er vi klar til å løse.

I Horten markers miljødagen med et foredrag om fisket og livet i Oslofjorden, alvoret rundt miljøproblemene, fjorden som det fremtidige matfat og hvordan vi forvalter denne resursen.
Velkommen til Stallen i Gamle Horten Gjestegård, kl 18.00 (på Karjohansvern) Vestfold Venstres miljøpris 2014 vil også bli delt ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**