Bedre by – bedre måter å reise

Klima- og miljøutfordringene er store. Derfor må vil bruke virkemidlene vi har slik at det vil lønne seg for deg og meg å velge miljøvennlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Venstre har fått til et løft i riktig retning. Transportsektoren er en vinner i budsjettet når Venstre er med å forhandle, uttaler Abid Raja. Nestlederen i Stortingets transportkomité er svært fornøyd med revidert nasjonalbudsjett som er lagt frem.

I en stor norsk by som Fredrikstad må det være et mål at så mange reiser som mulig skjer kollektivt. Venstre har fått gjennomslag for å styrke belønningsordningen for kollektiv med 65 millioner kroner. Nå er det opp til byene å argumentere med departementet slik at dette kommer til de beste prosjektene. Det gir oss i Fredrikstad en gyllen mulighet til å få til en storsatsning på miljøvennlige kollektivløsninger, og ikke minst sørge for at de blir velfungerende og attraktive for folk å bruke.

En annen seier for Venstre er satsningen på infrastruktur for å utnytte hydrogen som drivstoff. I Oslo og Akershus er man i gang med planene, og Venstre har fått gjennomslag 10 millioner til ytterligere satsning.

Sykkel er den tredje store miljøvinneren i budsjettet. Venstre har kjempet for dette lenge, og nå kommer 10 millioner til en ny belønningsordning for kommuner som satser på bygging av sykkelveier. Her får Fredrikstad enda bedre muligheter for å utvide og utbygge sykkelveier i og rundt byen. Vi må satse på det, og vi må gjøre veiene og infrastrukturen så bra at folk faktisk vil velge sykkel fremfor bilen som transportmiddel.

Det er opp til oss å våge å bli visjonære. Bør ikke en by som Fredrikstad ta mål av seg til å bli av de beste på sykkel, kollektiv og miljøvennlige alternativer? Vi i Venstre tror på det.

Trond Svandal
leder, Fredrikstad Venstre

(Publisert i Fredriksstad Blad, 10.06.2014)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**