Konstituering av styret

Styret har konstituert seg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Leder og kasserer Øyvind T. Olsen
Nestleder og sekretær Trond Ottersland
Styremedlem Bjørn Bakkhaug

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**