Vealøs og Øyene – spørsmål til ordføreren

Venstre er opptatt av å starte en dialog med forsvaret om allmenhetens tilgang til Vealøs, Mellomøya og Østøya. Vi tar dette opp som spørsmål til ordføreren i denne ukens kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I Gjengangeren 28.mai informerte forsvaret om sin virksomhet i Horten og sine behov for områder i Horten kommune. De sier videre at de ønsker seg besøk av allmenheten på Vealøs så snart terrorberedskapen av 2012 oppheves. Dette er bra. Vi gir honnør for åpenheten. Men dette bør også være starten på en dialog med lokalsamfunnet om den fremtidige disponering av forsvarets eiendommer i Horten.

Vi vet at mange av Horten innbyggere mener at de store områdene Forsvaret disponerer i kommunen etter hvert, og i alle fall delvis, bør komme allmennheten til gode. Horten Venstre gjennomførte derfor en underskriftskampanje i forbindelse med forrige kommunevalg om dette. Det ble mange underskrifter. Som ombud for lokalbefolkningen ønsker vi at saken snart må bli et tema også for lokalpolitikerne.

Vi ser frem til at lokalsamfunnet og Forsvaret kan påbegynne en dialog om hvordan og når allmennheten over tid kan få anledning til å benytte deler av disse øyenes naturherligheter. Den åpenhet som nå forsvaret viser håper vi at kan være starten på en slik prosess.
Forsvarets representant viser til god dialog med kommunestyret, men kommunestyret har i inneværende perioden ikke hatt noen sak om dette. At man har til hensikt å invitere kommunestyret til Vealøs vil være en utmerket anledning til både en orientering om forsvarets behov og samtidig være en start på en dialog om fremtidig og delvis sivil bruk.

La oss understreke at vi har stor forståelse for at forsvarets særlige behov og vi erkjenner at tilstedeværelsen betyr lokale arbeidsplasser. Men samtidig trenger en økende lokalbefolkning og våre mange besøkende, særlig om sommeren, økende tilgang til friområder langs sjøen.
Hortensøyene dreier seg om så store områder at vi har det håp at vi kan få en åpen holdning fra forsvaret om en dialog om den fremtidige bruk av disse naturperler. Horten har alltid vært en marineby. Det er en del av vår identitet. Men tidene forandres og fremtiden krever nye løsninger.

Spørsmål til ordføreren:
Har ordføreren vært i kontakt med Forsvaret angående denne saken?
Er ordføreren villig til å starte en dialog med forsvaret for å skissere en fremtidig løsning?
Kan ordføreren indikere sansynnligheten for at man får en sak til politisk behandling rundt dette temaet i inneværende periode?

Mellomøya og Østøya
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**