Guri Melby kommer til Lokalpolitisk nettverk 13. og 14.september

Som innleder kommer Guri Melby når lokalpolitisk nettverk, LPN arrangeres i Kristiansund 13. og 14.september. Tema for samlingen er Miljø og verdiskaping. Guri Melby er Sentralstyremedlem, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo og vararepresentant til Stortinget (Oslo). Vi gleder oss til gjensyn med Guri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Guri Melby

Guri Melby
Foto: Sveinung Bråthen

Tema: Miljø og verdiskaping

Mål for LPN i september:

-Sikre god kjennskap til Venstres miljø- og verdiskapingspolitikk.
-Sikre samklang mellom lokale og nasjonale initiativ og kampanjer.
-Sikre listestilingsarbeidet i kommunene.
-Skape flest mulig ordførerkandidater.
-Skape mer synlighet lokalt og i media.
-Bygge videre på organisatorisk fundament.
-Lansere høstkampanje.

Målgruppe: Kandidater, Valgkampsjefer, Lokallagsledere

Her følger noen generelle mål for LPN:

Mål for LPN
-Synlighet rundt Venstres politikk lokalt
-Trygghet for kandidater og folkevalgte i å fremme egen politikk
-Sikre en bevisst strategi bak arbeidet i lokallaget, kommunestyret, og i valgkampen

Mål for deltakelse
-Samtlige lokallag bør være representert ved lokallagsleder og gruppeleder eller
stedfortreder for disse, evt toppkandidat så snart vedkommende er nominert
-I tillegg skal samtlige lokale valgkampsjefer skal i tillegg delta så snart vedkommende er utpekt

Vi kommer tilbake med program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**