Lokalpolitisk nettverk med Guri Melby som innleder i Kristiansund

Guri Melby kommer til Kristiansund 13. og 14. september for å innlede på fylkessamlingen med lokalpolitsk nettverk 13. og 14. september. Tema for samlingen er Miljø og verdiskaping. Som byråd for miljø og samferdsel i Oslo blir det spennende å møte Guri og høre om det arbeidet som gjøres med satsing på sykkel og kollektiv som sentral del av byutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Guri Melby

Foto: Sveinung Bråthen

Vi håper mange benytter anledningen til å møte Guri Melby.

Tema for LPN i september: Miljø og verdiskaping

Målgruppe for samlingen er: Kandidater, Valgkampsjefer, Lokallagsledere,

Mål for LPN i september:
-Sikre god kjennskap til Venstres miljø- og verdiskapingspolitikk.
-Sikre samklang mellom lokale og nasjonale initiativ og kampanjer.
-Sikre listestilingsarbeidet i kommunene.
-Skape flest mulig ordførerkandidater.
-Skape mer synlighet lokalt og i media.
-Bygge videre på organisatorisk fundament.
-Lansere høstkampanje.

Vi kommer tilbake med program og sted for overnatting.
Her følger noen generelle mål for LPN:

Mål for LPN
-Synlighet rundt Venstres politikk lokalt
-Trygghet for kandidater og folkevalgte i å fremme egen politikk
-Sikre en bevisst strategi bak arbeidet i lokallaget, kommunestyret, og i valgkampen

Mål for deltakelse
-Samtlige lokallag bør være representert ved lokallagsleder og gruppeleder eller
stedfortreder for disse, evt toppkandidat så snart vedkommende er nominert
-I tillegg skal samtlige lokale valgkampsjefer skal i tillegg delta så snart vedkommende er utpekt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**