Innlegg: Skoledebatten i Eidsvoll

17.juni behandlet kommunestyret innstillingen fra Skolestrukturutvalget. Venstres Knut Bakkehaug ba i sitt innlegg i debatten medlemmene i skolestrukturutvalget om ikke å legge noen prestisje i sine konklusjoner. Han sa hvilke premisser Venstre vil legge for sitt syn på skolestrukturen.Innlegget stod også på trykk i EUB 25.juni, og du kan lese det her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Skolestrukturutvalget la frem sin innstilling til møtet i kommunestyret, og den inneholdt flere anbefalinger. Men det er når kommunestyret skal behandle investeringsbudsjettet i desembermøtet at anbefalingene skal følges opp med konkrete vedtak og bevilgninger.

Her kan du lese hva Knut Bakkehaug sa om innstillingen i kommunestyrets møte:

Skoledebatten i Eidsvoll

Det er bra at Skolestrukturutvalgets innstilling endelig foreligger. Selv om både foresatte, ansatte og skoleledelsen har vært involvert i arbeidet er det først nå når innstillingen er offentlig at vi kan få en debatt i full offentlighet.

Det er nå premissene utvalget har brukt kan settes under lupen, og konklusjonene likeså. For hvis premissene ikke holder vann, vil heller ikke konklusjonene gjøre det. Dette er det altfor tidlig å si noe om nå, siden rapporten er nokså fersk.

Det som er viktig er at partiene og medlemmene i skolestrukturutvalget ikke legger noen prestisje i sine konklusjoner. For det vil legge urimelige føringer på den offentlige debatten om konklusjonene. Det kan ikke bli slik at folk føler at det er unødvendig å engasjere seg i debatten — fordi partiene allerede har bestemt seg. Venstre har det ikke.

Selv om Venstre ikke har konkludert, har vi deltatt i debatten om skolestruktur lenge. Venstre mener at det er viktig å ha infrastrukturen på plass, slik at vi har noe å tilby barnefamilier og andre som vurderer å slå seg ned i Eidsvoll. Det er bedre å ha et tilbud på plass, enn å komme halsende etter, for å bøte på de manglene ved tilbudet som åpenbarer seg når brukerne allerede står i kø.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Venstre vil peke på følgende punkter som er viktige for Venstre:

– På grunn av stor tilflytting til Eidsvoll trenger kommunen alle skoleplasser som eksisterer, og flere til. Derfor er det uaktuelt å legge ned eksisterende skoler.

– Lavt elevgrunnlag kan likevel være grunnlag for å legge ned skoler.

– Skolegrenser skal ikke justeres som påskudd for å legge ned skoler, men kan justeres for å styrke elevgrunnlaget til skoler som er utsatt.

– Det bør settes i gang et program for bygging av nye skoler og opprustning av eksisterende skoler.

– Kvaliteten på læringsmiljø og undervisningen og oppdaterte undervisningsmetoder skal være en del av kriteriene når nye skoler bygges og eksisterende skoler opprustes.

– Skolene er samlingspunkt i lokalsamfunnene, og dette skal veie sterkt hvis andre kriterier taler for nedleggelse.

Knut Bakkehaug,
Eidsvoll Venstre

Innlegget stod på trykk i EUB 25.juni 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**