Oppsummering våren 2014

Det er blitt ferietid igjen. Her er litt av det som har skjedd i Alna Venstre våren 2014:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


•Alna Venstre hadde full delegasjon til årsmøtet i Oslo Venstre 2014.
Der ble det blant annet vedtatt en resolusjon om satsinger i Groruddalen
Jon-Terje Bekken ble valgt til møtende varamedlem til styret i Oslo Venstre
Jon-Terje Bekken deltok også som utsending til Venstres landsmøte 2014 for Oslo.

•Kjell Veivåg har deltatt på 100-årsmarkering for Furuset IF, og følger opp utbyggingsplanene på Furuset.
Kjell har hatt flere leserinnlegg om Furuset-utviklingen i Akers Avis/Groruddalen.

•Navaz Khan har deltatt på møte om utviklingen av Lindeberg senter, der også Espen Ophaug (V) fra byutviklingskomiteen deltok.
Dette vil vi følge opp fremover,

•Alna Venstre arrangerte et møte på Ellingsrud 25.3. om trafikksituasjonen sammen med Alna Høyre. Byråd Guri Melby (V) innledet for et fullsatt grendehus.
Styret har i etterkant fulgt opp at innspillene beboerne kom med i møtet ang. parkering i Karolinerveien ble fulgt opp.

•Jon-Terje er involvert i prosjektet “Boost Haugerud”, et innbyggerdrevet initiativ for å styrke bomiljøet på Haugerud/Trosterud.
Her ble det arrangert et åpent møte der Odd Einar Dørum fra bystyregruppa deltok.

•Styret har vært bekymret for utfallet av bystyrets konkurranseutsetting og privatisering av noen barnehager i bydelen.
Styret sendte sitt syn til Oslo Venstre og bystyregruppa.

•Bydelsutvalgsmedlem Jon-Terje Bekken har hatt innspill i mange saker i bydelsutvalget, bla. budsjett og kommuneplanarbeidet.
Alna Venstre har gitt innspill til kommuneplanarbeidet som pågår gjennom uttalelse til bydelsutvalget.
Saken er delvis dekket av Akers Avis/Groruddalen her.

•Styret er i gang med planleggingen av valget 2015, mer info kommer i egen sak på nettsidene.
Nominasjonsmøte og årsmøte blir 3. desember 2014.

Til slutt en god sommer til alle!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**