Trygg sykkelvei fra Gjerdrum til Skedsmo

Foto: Lars Peder Nordbakken

Etter vår interpellasjon i kommunestyret tidligere i vår øyner vi et realistisk håp om å få til en gjennomløpende og trygg gang- og sykkelforbindelse til Skedsmo innen neste vår – på vår farligste veistrekning! Les hele leserinnlegget i Romerikes Blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Til høsten setter Statens veivesen etter planen i gang utbyggingen av den vedtatte nye gang- og sykkelveien fra Ask til Bråtesletta langs fv 120. Når denne strekningen står klar til bruk (trolig våren 2015) gjenstår det kun 2,2 km for å oppnå en gjennomløpende og trygg gang- og sykkelforbindelse til Skedsmo. Venstre har tidligere i vår fremmet en interpellasjon i kommunestyret sammen med SV hvor vi ber om at kommunen offensivt benytter denne flotte muligheten til å skape en gjennomløpende løsning helt frem til Skedsmo så fort som mulig.

Etter Venstres mening trenger vi ikke nå vente på en ny omfattende planprosess for å få til noe raskt. Det finnes allerede en forbindelse fra Bråtesletta til gang- og sykkelveien i Skedsmo gjennom en trasé bestående av gårds- og traktorveier gjennom skogs- og ravinelandskapet. Denne traseen trenger kun en bitte liten oppgradering med litt grus enkelte steder for å fungere som en god midlertidig løsning, i påvente av den langsiktige løsningen langs fv 120. Det som skal til er godt samarbeid mellom kommunen og noen grunneiere, samt en minimal investering fra kommunen (trolig under kr 200.000,-).

Vi gleder oss foreløpig over at vi bare har møtt på positive signaler i saken, både fra ordfører og fra kommuneadministrasjonen. Venstre kommer til å følge saken til vi er i mål med en virkelig gladsak for alle som vil ferdes tryggere på sykkel på vår aller farligste veistrekning.

Lars Peder Nordbakken (V)
Gjerdrum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**