Nyskaping i næringslivet

Venstre er pågående for å få regjeringen til å forstå at vi må motvirke den økende to-deling i norsk økonomi og næringsliv, skriver stortingsrepresentant Pål Farstad i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Pål Farstad

Foto: Øivind Leren

NYSKAPING I NÆRINGSLIVET.

Venstre er pågående for å få regjeringen til å forstå at vi må motvirke den økende to-deling i norsk økonomi og næringsliv. Olje og gass er meget viktig for vår økonomi, velferd og arbeidsplasser, og vil være det i lang tid. Samtidig må vi ha en langt større satsing på utdanning, forskning, entreprenørskap og innovasjon som kan bære fram nye deler av norsk næringsliv. Ikke minst innen fornybar energi og fornybare ressurser.

En mer målrettet bruk av Innovasjon Norge og det øvrige virkemiddelapparatet er nødvendig. Tilrettelegging for økt tilgang på risikovillig kapital, målrettede skattelettelser, forenklinger og en storstilt satsing på næringsrettet forskning, er avgjørende for å få flere nyetableringer, mer omstilling og mer nyskaping.

Derfor har Venstre og jeg i Stortinget bl.a. jobbet for at det skal bli mer attraktivt å starte og utvikle bedrifter. Vi har fått gjennomslag for en del av dette, men det gjenstår fortsatt mye arbeid. Venstre har dette som et høyt priortiert arbeidsområde. Det skal regjeringa merke hele tiden.

Pål Farstad
Næringskomiteen på Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**