Bedre dyrevelferd!

Med fare for å fremstå vel sentimental, så er det likevel et viktig tema som må belyses, både politisk og personlig. Sommeren er godt og vel halvferdig, om et par uker starter skolene opp igjen(dersom KS gir lærerne et bedre tilbud) og hverdagslivet er tilbake. Likevel har også denne sommeren sett flere tragedier hvor dyr dumpes eller trues med å avlives fordi eieren skal på ferie eller ikke orker å ha dyr lenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Steffen Falkevik2(PR-foto)

Foto: Falkevik foto

Jeg mistet nylig vår familiehund, han het Rex og rakk å bli hele 17 og et halvt år før han gikk over til de evige jaktmarker. Det var et sårt og tungt tap, selv om det var det eneste riktige når han nå begynte å hangle på sine eldre dager. Heldig er han som fikk en god og verdig avslutning på livet(men det er en helt annen diskusjon). Like før Rex døde fikk jeg meg en ny hund, en sjarmør og energipropp som heter Amico. Grunnen til at jeg forteller dette er nok også for å redegjøre for mitt standpunkt i dyrevelferdssaken, det er noe som ligger meg nært, og som vekker følelser i meg.

Hunden Amico

Foto: Steffen Falkevik

Flere dyr er brutalt overlatt til en grusom drukningsdød ved å bli bundet til noe tungt, og så dumpet enten ut fra broer eller båter. Enkelte andre har ringt omplasseringsorganisasjoner og truet med å avlive hunden eller katten dersom de ikke tar i mot dyret. For meg fremstår det som at det hos enkelte har gått for langt i konsumsamfunnet, vi har tilegnet oss en bruk- og kastmentalitet uten hensyn til andre individer. Jeg skal på ingen måte ta alle under en kam, de aller fleste tar god hånd om dyrene sine, og skjøtter de med stor omsorg, noen får en uventet sykdom som ikke gjør de i stand til å ha dyr lenger. Men jeg vil likevel forsøke å gi noen tips til de som vurderer å skaffe seg dyr, enten hund, katt eller marsvin(eller en annen art). Tenk gjennom livssituasjonen din nå, og 10-15 år frem i tid, vil livssituasjonen din i disse årene tillate deg at du har dyr? Vil du hver dag ha mulighet til å gå mange timer på tur med dyret(hvis det er et dyr som krever mosjon, dovendyr faller ikke inn her). Vil du ha mulighet til å stimulere dyret mentalt, og har du råd til å kjøpe fòr og andre ting, og til veterinærbehandling? Og vil du kunne sette dyret på kennel eller hos en venn om du skal på ferie? Hvis du ikke er sikker på at du vil ha god nok tid, eller råd, så tenk deg om en gang til om det er helt rett for deg.

Venstre vil forby pelsdyroppdrett.

Foto: Venstre

Ikke bare kjæledyr. Dyretragedier gjelder ikke bare kjæledyr, det gjelder også så mye annet. Jeg er en av mange som mener at dyrepoliti kan være en god løsning for å øke fokuset på dyrevelferd, og som kan følge opp saker med vanskjøtsel med politimyndighet, og som ikke krever samarbeid mellom to etater(politi og mattilsynet), i tillegg til at det vil gi en spesialisering med sterk fagkompetanse. Også pelsdyrindustrien har de siste årene vært gjenstand for mye debatt i Norge. Flere forsøk på å bedre velferden for pelsdyr i fangenskap ble gjennomført i Danmark uten at man kunne finne at velferden ble godt nok tilfredsstilt. Danmark har i dag forbudt pelsdyroppdrett, og Norge burde følge etter.

Heller ikke sirkusdyr har det godt, selv om det er gjort flere forsøk på å bevise at de ikke blir stresset av fangenskapen. I stortingsmeldingen om dyrehold fra 2002 står følgende: Det er vanskelig å ivareta sirkusdyrenes sosiale og atferdsmessige behov i sirkus. Sirkusdyr utsettes for stadig miljøskifte. I flere andre land har det blitt lagt strenge begrensninger på arter eller totalforbud mot bruk av dyr i sirkus, også her bør Norge følge etter. Jeg vil heller se en klovn som latterliggjør seg selv, enn en klovn som latterliggjør en uskyldig elefant.

Forbrukermakt. Som konsumenter har vi relativt stor makt over produsentene av varene våres. Mange vet at kylling er bærer av flere smittefarlige, og ikke-smittefarlige bakterier, noe av grunnen er den høye tettheten som kylling i dag har. Selv om reglene åpner for at en kan ha 25-36 kg pr kvadratmeter, kan vi som konsumenter velge eller etterspør frittgående eller økologiske varer som sikrer bedre dyrevelferd, og bedre matsikkerhet.

Til og med landet USA har til dels skakkjørt sitt landbruk med stor bruk av antibiotika, mais(som er unaturlig for eks. kyr), og lagt ned en mengde slakterier. De står nå igjen med 14 slakterier i landet, det har ført til tidvis epidemier av matforgiftninger som også har ført til dødsfall. Det jeg vil frem til med dette, er at selv om sentralisering er bra til en viss grad, så må en ikke sentralisere så mye at det går utover dyrevelferd(transporttid) og matsikkerhet, så kjøp gjerne mat fra lokale slaktere og slakteri, slik som Ringdal.

Fortsatt god sommer, og tenk dyrevelferd nest gang du er i butikken!

Steffen Falkevik
Bystyrerepresentant, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**