TNT — potensiell dynamitt

Gruppeleder for Venstre i bystyret skrev innlegg om kommunesammenslåingen i Tønsbergs blad i juli;

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

grafitti

Foto: hilmar

TNT — potensiell dynamitt

Jeg er positiv til en ny storkommune bestående av Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg (TNT) kommune fordi jeg tror at det er til det beste for oss som bor i området.

Vi er mange som allerede lever livene våre på tvers av kommunegrensene. Selv sover jeg på Nøtterøy og jobber i Tønsberg. Selvfølgelig er det interessant for meg hva som skjer i både Tønsberg og Nøtterøy kommune. Beslutningene som tas i disse kommunene påvirker meg i stor grad — men jeg har kun påvirkningskraft i en av dem. Slik er hverdagen for mange.

Men det er mer. En storkommune for TNT ta på seg flere oppgaver lokalt, og på den måte få et større handlingsrom. Storkommunen kan også gi et bedre tilbud fordi vi får samlet vår kompetanse. Vi kan også bli i stand til å planlegge mer helhetlig. Når staten nå åpner pengesekken for å stimulere til nettopp slike sammenslåings-prosjekter kan vi velge å dra nytte av det.

Om vi kan bygge en kommune som er tilpasset folks hverdagsliv — da er det vel verdt å satse?

Et samarbeidsprosjekt
Det er en selvfølge at dette er et samarbeidsprosjekt. Det er ikke noen som skal innlemmes i en annen kommune. Vi skal skape noe nytt sammen — en NY kommune. En ny kommune hvor øyene Tjøme, og Nøtterøy og Tønsberg by ikke blir borte. Der de lokale nærmiljøene bevares. Det er viktig at vi finner gode måter å ivareta lokale interesser i hele området på slik at dette blir et reelt fellesprosjekt.

Finne felles mål
Organisasjonsendring kan være brutalt, og om sterke krefter ikke vil, muligens ikke det lureste. Ender det med at Nøtterøy og Tjøme ønsker gå videre uten Tønsberg, så er det kanskje til det beste.

Men om vi som bor her i disse tre kommunene, inkludert kommuneadministrasjon og politikere, kan bli enige om mål og hensikt- og starte noe nytt- tror jeg at vi sammen er dynamitt.

Suzy Haugan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**