Fremtidens Tønsberg om 5 år – 10 år – 50 år?

Tønsberg Venstre er i gang med å lage program for perioden 2015-19. Hva skal vi prøve å skape i området- hva er viktig for oss? Vi håper DU ønsker å bidra inn i denne prosessen. Gode ideer, innspill og deltagelse er hjertlig velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

tonsberg

Foto: tut

I første omgang er det veldig fint om du gir styret et hint om du har lyst til å være med og bidra. Det kommer til å bli delt inn i grupper som tar for seg ulike temaer.

Spill inn om du ønsker å sitte i en av disse komiteene, eller om du ønsker å være involvert i skaperprosessen på en annnen måte.

Last ned og les programmet for perioden 2011-2015

Grupper (kan endre seg!):

Den liberale og moderne byen
(Byutvikling, kommunen)

Den kreative byen
(Næringsliv, skole, kultur, integrering)

Den grønne byen
(Miljø, samferdsel, klima)

Den trygge byen
(Kriminalitetsbekjempelse, en trygg barndom)

Den varme byen
(God alderdom, Psykisk helse, folkehelsen)

Ta kontakt med lokallagsleder Ola Småkasin om du er interessert til å være med å finne de gode sakene for neste valgkamp og periode!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**